Udlejning


OBS! Af hensyn til naboerne, skal døre og vinduer ud mod haven være lukket, når der spilles musik. Det er ikke tilladt at spille høj musik i haven, eller spille musik inde med høj bas. Tænk på hvordan I selv ville have det, hvis I selv var naboerne...hver weekend

.Udlejning og priser 2019


Udlejning


Annexgården udlejes til familiefester og festlige arrangementer, hvor strørstedelen af gæsterne er over 25 år.


Normalt er der kun udlejning i weekenderne, men der kan aftales lejemål på hverdage f.eks. til sølv- og guldbryllupper. Det er også muligt at leje Annexgården til begravelseskaffe.


Annexgården udlejes ikke til ungdomsfester fordi erfaringen har vist at huset ikke egner sig til deciderede ungdomsfester bl.a. fordi det tidligere har medført skader på hus og inventar og har givet anledning til klager fra naboer.


Virksomheder kan heller ikke leje Annexgården til møder, foredrag etc.


Vil du leje Annexgården skal du først undersøge om der er ledigt. Se under fanebladet 'Kalender'.


Det er muligt at leje huset på helligdage, når disse ikke støder op til en weekend hvor der allerede er udlejet.

 

Er der ledigt den dag du vil feste, sender du en mail til leje@annexgaardenhareskovby.dk med følgende informationer:


1. Datoer for leje (F.eks. fredag 18-01-19 til søndag 20-01-19)

2. Navn, adresse, mobilnummer og den mailadresse der skal benyttes, hvis det er en anden end den du sender fra.

3. Formålet med lejen samt forventet antal personer.

4. Ønsker du rengøring af vores professionelle rengøringsfirma er prisen den gældende på benyttelsestidspunktet.

Januar 2019 er prisen kr. 787.


Når din mail er modtaget, får du tilsendt en kontrakt som du printer ud og underskriver.  Den underskrevne kontrakt kan enten sendes retur som PDF-fil eller printes ud og afleveres i Annexgårdens postkasse som er opsat i gavlen på køkkenfløjen, langs Skandrups Alle.


OBS - Svar på denne mail kan forventes inden for 1 uge og husk venligst at udlejning af Annexgården foregår ved frivilliges indsats.

 

Hvis to personer ønsker at reservere samme weekend, vil det være den person der har sendt mailen først, som får lejemålet.


Nøgle hentes og afleveres efter aftale. Ønsker du at få forevist huset kan dette ske efter aftale, send en mail til:  leje@annexgaardenhareskovby.dk 


Tilkøbt rengøring

Lokalerne skal efterlades med aftørrede borde. I de to festlokaler hænger indrammede oversigter over hvordan borde og stole skal placeres. Bemærk venligst at alle stole skal sættes op - også stolene i køkkenet.


Lejer gør selv rent

Der gøres som ovenfor og derefter rengøres efter de anvisninger der står i de udleverede lejevilkår.


Priser 2019

Leje for fredag kl. 10 til lørdag kl. 14 kr. 2.500

Leje for lørdag kl. 10 til søndag kl. 14 kr. 2.500

Leje for fredag kl. 10 til søndag kl. 14 kr. 3.500


Annexgårdens bestyrelse forbeholder sig ret til prisjusteringer ved ændrede rammevilkår for Annexgårdens drift. Prisstigninger offentliggøres på Annexgårdens hjemmeside.


Depositum kr. 2.000 skal være betalt og den underskrevne kontrakt skal være returneret senest 10 dage efter lejekontrakten er modtaget.

Der betales depositum for leje, eventuelle ødelagte ting og rengøring.

Depositum tilbagebetales fuldt ud såfremt lejemålet ikke aflyses inden lejedato. Når udlejning har fundet sted udbetales depositum fuldt ud når Annexgården er efterladt som aftalt og intet er ødelagt.

Tilkøbt rengøring eller manglende rengøring - afhængigt af hvad  lejer har valgt - fratrækkes depositum.


Lejen betales 3 måneder før dato for første dag i lejemålet. Aflyses lejemålet inden for disse 3 måneder, får du kun lejebeløbet tilbage såfremt du kan finde en person der kan overtage lejemålet. Denne person skal kunne godkendes af Annexgårdens bestyrelse.


Bankinformation:

Reg. nr: 2252

Konto: 7553 638 369

 

(Bemærk kontoen kan ikke benyttes til at betale medlemskab HMB)


Spørgsmål vedr. bankoverførsler til kasserer@annexgaardenhareskovby.dkFoto på forside: Nils Plum. Øvrige fotos: Lasse Winther